Metode

Vi involverer oss i alle deler av prosjektet vi jobber med. En grundig prosess sørger for vellykkede resultater og verdiskaping for kunden.

Innsikt

Vi blir kjent med deg og finner det rette fokuset

Nye prosjekter starter med innhenting av all nødvendig kunnskap, ofte gjennom brukermedvirkning. Vi definerer mål og visjon for prosjektet, og avklarer en hensiktsmessig prosess med oppdragsgiver. Gjennom grundig kartlegging og analyse danner vi oss en innsikt som blir grunnsteinen for den videre utformingen av prosjektet.

Utvikling

Kunnskapen gir oss kreative krefter

I idéfasen utfordrer og utforsker vi mulighetene i prosjektet, basert på innhentet kunnskap. Vi kostnadsestimerer løsningsforslagene, og sørger for at idéene kan gjennomføres innenfor prosjektets fysiske og tekniske rammer. Farger, materialer og formspråk velges utifra en helhetsplan som skal speile oppdragsgivers identitet og ambisjon for prosjektet. Vi har mange alternativer for illustrering av løsningsforslag, fra raske 2D-illustrasjoner til mer detaljerte 3D-visualiseringer, noe som gir deg som skal ta beslutninger en tydelig forståelse av løsningene.

Produksjon

Grundighet varer lengst

Under produksjon jobber vi grundig og helhetlig. Vi detaljprosjekterer for gjennomføring, hvilket innebærer blant annet planer for møblering og materialbruk, belysningskonsept og skiltplaner. Vi koordinerer at tekniske løsninger og fysiske rammer er forberedt for det planlagte utstyret. I tillegg utarbeider vi skjemategninger for produksjon og bestillinger, og produserer beskrivelser for anbud.

Gjennomføring

Løsninger vi er stolte av

For å sørge for et best mulig resultat er vi tilstede under hele prosessen. Vi evaluerer og bistår under valg av leverandører for alt fra møbler og utstyr til skilting og belysning. Oppfølging på byggeplassen og kommunikasjon med leverandørene er også ivaretatt. Slik sikrer vi at prosjekter blir gjennomført etter planen, helt ned på detaljnivå.

Referanser

Siden år 2000 har vi gjennomført brukerprosesser og små og store interiørprosjekter for ledende aktører i mange ulike bransjer. Her er noen av de vi har hatt gleden av å jobbe med: