DNB Hovedkontor

I stadig voksende Bjørvika loser DNB sine medarbeidere gjennom en variert arbeidshverdag.

Samlende fellesskap

I DNBs nye hovedkontor er de ulike forretningsområdene samlet til ett konsern for å skape felles identitet og kultur. 4200 ansatte har flyttet til Bjørvika fra 18 forskjellige adresser. DNBs visjon har vært at det nye hovedkontoret skal være Nordens mest attraktive finanshus for kunder og medarbeidere. Et åpent hus med innovative fellesarealer som oppfordrer til utstrakt samhandling og kommunikasjon har vært målet.

Torget

Tre bygg – ett torg

De tre byggene i Barcode, på tilsammen 85 000 kvm, er tegnet av tre ulike arkitekter: Midtbygget av MVRDV (Rotterdam), Vestbygget av A-Lab (Oslo) og Østbygget av Dark Arkitekter (Oslo). Byggene har ulik karakter i størrelse, form og materialbruk.  ZINC har utformet interiørene slik at de tre byggene bindes sammen og oppleves som ett hovedkontor, men samtidig bevarer hvert enkelt byggs egenart. Det felles torget under gateplan knytter byggene sammen med funksjoner som kaffebar, personalrestaurant, møtesenter, servicesenter, eventrom og auditorium.

Spesialmøbler

I DNBs nye hovedkontor er det over 900 spiseplasser fordelt på forskjellige soner med ulik møblering. For å skape felles identitet og samtidig variasjon ble det utviklet spesialdesignede møbler til disse sonene. Både ansatte og besøkende har gleden av å benytte seg av det store landskapsmøbelet, smarte tetrisbord, sjarmerende søyletog og stødige benker med tilhørende langbord.

Fakta

Kunde
AdresseDronning Eufemiasgate
Årstall2012-2014
Samarbeidspartnere
Fotokreditt
Prosjektoversikt