OsloMet P46

Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø på OsloMet for studenter og naboer

Synlig og fremtidsrettet

Åpent og tilgjengelig

Zinc, i samarbeid med Dark Arkitekter og Ross Konsept, er involvert i prosjektet Strategisk Campusutvikling for Oslo Metropolitan University. Prosjektet gjennomføres som en del av OsloMets strategiarbeid med å utvikle studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer.

Synlighet i bybildet, effektiv arealutnyttelse og en fremtidsrettet læringsarena er hovedmålsettinger for Oslo Metropolitan University’s strategiske campusutvikling. Prosjektet skal bidra til at OsloMet blir en del av et lokalt og globalt kunnskapsnettverk. Prosjektgruppen har i tidlig fase definert 10 tiltak som over 10 år skal åpne opp og reflektere institusjonens kvaliteter gjennom et lekent uttrykk. Vi har utviklet en designmanual for arbeidene.

 

Grep

Som et første ledd i å skape en mer åpen og inviterende campus på Frydenlundområdet, har første etasje i Pilestredet 46 gjennomgått en rehabilitering. Fokus har vært på å synliggjøre aktivitet og skape en inviterende adkomst til campus. Lokalet er åpnet opp med store nye glassfasader, ny inngangssituasjon, siktlinjer gjennom etasjen og funksjoner plassert på en logisk og tilgjengelig måte. Arealet omfatter resepsjon, servicesenter, eksamenskontor, kontorer for Studentparlamentet, kaffebar, kollokvierom, mingleområde til auditorier og ventesone.

 

Organisering

Arbeidsarealer er plassert i bakkant av lokalet, med servicefunksjoner henvendt mot inngang. I motsatt ende av lokalet – synlig mot byen – ligger kaffebaren med varierte sittegrupper i amfi, i båser, ved bord eller sofaer.  Som en del av det identitetsskapende arbeidet, er det utviklet en møbelserie som skal knytte de ulike adkomstsonene og fellesarealene på campus sammen. P 46 er det første prosjektet der møbelserien er brukt i ventesonen til benker, avfallshåndtering, besøksregistrering, plantekasser, skilting og infostand.

 

Fakta

Kunde
AdressePilestredet 46 Oslo
Årstall2015
Samarbeidspartnere
Fotokreditt
Prosjektoversikt