Nordea Hovedkontor

Ett hus - samlokalisering uten sidestykke

Kommunikasjonsårer

Innenfra og ut

Nordea var etablert på flere adresser og ønsket samlokalisering. To eksisterende bygg ble knyttet sammen til ett hus da Nordens største bank skulle etablere nytt hovedkontor i Oslo. Prosjektet er utformet innenfra og ut: Det viktigste var å få på plass effektive kommunikasjonsveier i en uoversiktlig og komplisert bygningsmasse for å etablere gode arbeidsarealer for de 2200 som er tilknyttet huset, enhetlig utført på alle etasjer for å gi fleksibilitet. Mellombygg på plan 2-7 forener de to byggene med et raust, felles møtested per etasje. På gateplan er det åpen ferdsel mellom byggene som før, med oppgraderte uterom.
Søylerekken over 2 plan markerer ny hovedinngang: Representativ og inviterende, samtidig som den innordner seg eksisterende arkitektur.

 

Forvandling

Tidligere gårdsrom er nå et luftig atrium som kan huse store arrangementer. Meglersal var en utfordring, løsningen ble en søylefri storstue med dobbel høyde etablert på tak over plan 6. Møtesenter er i plan 0, det ga en svært god arealutnyttelse av tidligere mørke lagerlokaler.
En rolig fargepalett og utstrakt bruk av eik og naturstein, gir en lun atmosfære som er gjennomgående for hele prosjektet. Nordea har også på eksemplarisk vis integrert den store kunstsamlingen sin i lokalene. Resultatet er et hus med et varig og solid uttrykk. Samtidig er huset teknologisk oppdatert og innehar en fleksibilitet som kan møte endringer, og som inviterer til åpenhet og samhandling i arbeidshverdagen.

 

Effektive arealer

I 2013 etablerte Nordea et interiørprosjekt, også er utført av ZINC. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser var allerede besluttet, og ZINC har arbeidet tett med Nordeas prosjektgruppe for å tilrettelegge ytterligere for gode og fleksible arbeidsarealer. Ingen kontor eller faste plasser, men rikelig med steder for å møtes og utføre varierte oppgaver. I tillegg er flerbrukskantine, møtesenter, resepsjon, café og andre fellesområder møblert delvis med  gjenbruk, og bearbeidet med spesialdesign og effektbelysning. Skilting og foliering er utformet i tråd med Nordeas profil.
Effektiv arealutnyttelse er byggets største miljøbidrag: Arealreduksjon er på 40%, noe som og gir stor reduksjon av energiforbruket.

 

Lys og åpenhet

Åpenhet, siktlinjer og forenklet planløsning letter orienteringen. Det er lett å ta seg frem i bygget med ulike funksjonsnedsettelser. Bygget er oppgradert til TEK 10 for alle nye funksjoner, og så langt som mulig i eksisterende.

 

Fakta

Kunde
AdresseEssendropsgate 7-9, Oslo
Årstall2015
Arealer35 000kvm
Samarbeidspartnere
Fotokreditt
Prosjektoversikt