Nordseter skole

Lys og fargerik transformasjon på Nordseter

Transformasjon for fremtiden

Nordseter skole på Nordstrand i Oslo er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilbud fra 1.-10.trinn

I transformasjonen av Nordseter er den opprinnelige bærekonstruksjonen beholdt, mens øvrige deler av bygget er skiftet ut til fordel for mer moderne, funksjonelle og klimavennlige løsninger.

Gode siktlinjer

Fra å være et bygg med lukkede korridorer og rom, er skolen blitt et bygg det er enkelt å orientere seg i, med gjennomsyn og gode siktlinjer.

Fargespill

Trapperommene er utsmykket med store mønstrede veggfelt, som skaper identitet og fargespill i fasaden.

Tilrettelegger for læring

Hovedfokus har vært gode undervisningsrom og oppholdssoner, med variasjon i material- og fargebruk, og en planløsning som tilrettelegger for ulike læringsformer og aktiviteter. Sammen med våre samarbeidspartnere i Enerhaugen arkitekter, har vi jobbet frem en gjennomgående material- og fargepalett for bygget, med bevisst fargesetting av alle skolens rom for å unngå fargeløse arealer.

Farger for orientering

Rommene er organisert rundt en tett kjerne, som er synlig fra hele skolen. I kjernen finner man skolens gymsal – et stort rom for aktivitet og bevegelse. Varme rødlige toner er brukt ved utvendig fargesetting av kjernen, for å underbygge denne aktiviteten og bringe varme inn i øvrige rom.

 

Rommene ut mot fasaden er derimot fargesatt i toner mot grønt og blått, for å skape gode, dempede rom for undervisning, kreativt arbeid og konsentrasjon.

Et rom for å samles

Aulaen er skolens storstue. Her skal det være rom for alle, både gjennom skoledagen og på kveldstid og i helger. Her kan elevene samles, henge i en stor og raus plassbygget sofa eller spille spill, samtidig som rommet er godt egnet til å samle klasser, ansatte og foresatte.

Kreativ utfoldelse

I tillegg til aulaen er alle skolens spesialrom samlet i 1.etg. Verkstedene er romslige og lyse, og legger til rette for kreativt arbeid og utfoldelse. I rommene for trearbeid kan elevene jobbe ved sløydbenker eller ved arbeidsbenken som strekker seg langs hele fasaden.

Smarte løsninger

Plassbygget oppbevaring mellom de eksisterende betongsøylene gir god plass for instrumenter og utstyr i musikkrommene.

Lyden av stillhet

Akustiske veggabsorbenter trukket i ulltekstil i ulike fargetoner, sørger for gode akustiske forhold i samtlige undervisningsrom. Absorbentene gir også elever og lærere store overflater med mulighet for oppheng.

Variasjon i undervisningen

Skolen ønsker å legge til rette for nye og varierte former for læring. Grupperommene er derfor møblert med en kombinasjon av stoler og bord i ulike former og myke møbler som gir skjerming og ro. Det samme gjelder klasserommene som også har yogamatter tilgjengelig for elevene.

Oppbevaring

I et av grupperommene er det plassbygget et amfi, med rom for oppbevaring av puffer.

Fakta

Kunde
Årstall2019
Samarbeidspartnere
Fotokreditt
Prosjektoversikt