Nordseter skole

Lys og fargerik transformasjon på Nordseter

Nordseter skole på Nordstrand i Oslo er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilbud fra 1.-10.trinn

I transformasjonen av Nordseter er den opprinnelige bærekonstruksjonen beholdt, mens øvrige deler av bygget er skiftet ut til fordel for mer moderne, funksjonelle og klimavennlige løsninger.

Fra å være et bygg med lukkede korridorer og rom, er skolen blitt et bygg det er enkelt å orientere seg i, med gjennomsyn og gode siktlinjer.

Trapperommene er utsmykket med store mønstrede veggfelt, som skaper identitet og fargespill i fasaden.

Hovedfokus har vært gode undervisningsrom og oppholdssoner, med variasjon i material- og fargebruk, og en planløsning som tilrettelegger for ulike læringsformer og aktiviteter. Sammen med våre samarbeidspartnere i Enerhaugen arkitekter, har vi jobbet frem en gjennomgående material- og fargepalett for bygget, med bevisst fargesetting av alle skolens rom for å unngå fargeløse arealer.

Rommene er organisert rundt en tett kjerne, som er synlig fra hele skolen. I kjernen finner man skolens gymsal – et stort rom for aktivitet og bevegelse. Varme rødlige toner er brukt ved utvendig fargesetting av kjernen, for å underbygge denne aktiviteten og bringe varme inn i øvrige rom.

 

Rommene ut mot fasaden er derimot fargesatt i toner mot grønt og blått, for å skape gode, dempede rom for undervisning, kreativt arbeid og konsentrasjon.

Aulaen er skolens storstue. Her skal det være rom for alle, både gjennom skoledagen og på kveldstid og i helger. Her kan elevene samles, henge i en stor og raus plassbygget sofa eller spille spill, samtidig som rommet er godt egnet til å samle klasser, ansatte og foresatte.

I tillegg til aulaen er alle skolens spesialrom samlet i 1.etg. Verkstedene er romslige og lyse, og legger til rette for kreativt arbeid og utfoldelse. I rommene for trearbeid kan elevene jobbe ved sløydbenker eller ved arbeidsbenken som strekker seg langs hele fasaden.

Plassbygget oppbevaring mellom de eksisterende betongsøylene gir god plass for instrumenter og utstyr i musikkrommene.

Akustiske veggabsorbenter trukket i ulltekstil i ulike fargetoner, sørger for gode akustiske forhold i samtlige undervisningsrom. Absorbentene gir også elever og lærere store overflater med mulighet for oppheng.

Skolen ønsker å legge til rette for nye og varierte former for læring. Grupperommene er derfor møblert med en kombinasjon av stoler og bord i ulike former og myke møbler som gir skjerming og ro. Det samme gjelder klasserommene som også har yogamatter tilgjengelig for elevene.

I et av grupperommene er det plassbygget et amfi, med rom for oppbevaring av puffer.

Fakta

Kunde
Årstall2019
Samarbeidspartnere
Fotokreditt
Prosjektoversikt