WELL AP

Til tross for unntakstilstand med hjemmekontor og lite fysisk møtevirksomhet, har ikke Zinc ligget på latsiden denne våren.  Gjennom mørke vintermåneder har vi sammen startet opp videreutdanning for å bli WELL AP’er.  Det har allerede gått over 10 år siden vi fikk våre første Breaam AP’er, men nå ser vi en økende tendens med søkelys på brukerens helse og velvære i jobbhverdagen. Zinc ønsker å være frampå og vil nå kunne være rådgivere for prosjekter som ønsker WELL-sertifisering.  

WELL er en sertifisering som tar for seg en rekke krav og retningslinjer for å fremme brukernes helse. Man kan få sertifisering i 3 ulike grader (sølv, gull og platinum) for bygg/deler av bygg og tar for seg både utforming, drift, rutiner og tiltak. Disse er rettet mot den største ressursen i bygget, mennesket. Særlig i Norden tilbringer vi mye tid inne, opptil hele 90% av tiden. Da sier det seg selv at det er viktig å prioritere omgivelsene våre ettersom de i stor grad påvirker oss og hvordan vi yter.  

Temaer
Well er delt opp i 8 temaer: luft, vann, kosthold, lys, fitness, komfort og sinn/mental helse. Innad hver del er det en rekke tiltak man
 følge for å oppnå sertifisering, såkalte preconditions. For å nå en høyere grad av sertifisering, må man i tillegg oppfylle en rekke optimizations. Tiltakene spenner fra håndfaste og konkrete tiltak som går på luft- og vannkvalitet til mer mellommenneskelige tilbud og aktiviteter. Med andre ord; et bygg skal være teknisk optimalisert, men skal også tilby brukerne best mulig utgangspunkt for en balansert jobbhverdag.   

WELL-sertifisering
For å få en sertifisering bør man ha en WELL AP med på laget som kan guide deg gjennom hele prosessen. Sertifiseringen oppnås ved at en utsendt fra Well-organisasjonen er on site og tar diverse prøver, gjennomfører observasjoner og undersøker om tiltakene som kreves er på plass. Man må i tillegg levere inn en rekke dokumentasjoner på at tiltakene er gjennomført. 
 

Det at brukerne av bygget oppnår helsevinnende gevinster, er den største fordelen. Men det er også uten tvil positivt for utleiers omdømme at man satser på en sunn hverdag for sine brukere. Det at man tar slike forhold på alvor, vil også være med på å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv.  

Nå tar WELL- gjengen eksamener fortløpende, og satser på at alle i gruppen skal ha gjennomført dette i løpet av sensommeren. Da står vi klare til – i enda større grad enn før – å tilrettelegge og systematisere våre fysiske miljøer for en mer sunn og komfortabel hverdag.  

Publisert 09.08.2021