God design er tidløst

DNB flyttet inn i nytt hovedkontor i Bjørvika for 10 år siden. Fordelt på Østbygget, Midtbygget og Vestbygget, rommer hovedkontoret 5000 mennesker, og er altså på størrelse med en liten by. I tillegg besøker 30-35.000 mennesker bygget årlig, og kantiner og restaurant serverer lunsj til 450.000 mennesker hvert år.

I planleggingen og utformingen av byggene var fleksibilitet, kvalitet, varighet og soliditet viktige kriterier for designvalgene som ble tatt. Løsninger og overflater må tåle den konstante påvirkningen av mennesker i bevegelse og endringer, både i form av å være fleksibel, og ved å tåle slitasje.

Gjennomgående er byggene preget av solide materialer som naturstein, eik, ull og skinn, som over tid får patina fremfor å ødelegges.

Gjennom årene som har gått siden prosjektet ble ferdigstilt, har endrede krav til funksjonalitet generert behov for nye designløsninger for enkelte områder. Resepsjonen har blitt bygget om for å ivareta sikkerhetskrav, og i restaurantene har det blitt lagt enda mer til rette for møter og samhandling. DNB har også fått utformet en nydelig permanent utstilling av sin historiske myntsamling. I disse utviklingsprosjektene har vi lagt til elementer som bygger på det som allerede finnes. Vi erfarer at ingen løsninger enda har gått ut på dato, men at det klassiske og forenklede formspråket kan videreføres, og at det gis rom for innovative løsninger som myntsamlingen.

DNB gjennomfører alltid grundige prosesser med involvering av alle relevante aktører i prosjektutviklingen, hvilket sikrer at både funksjonalitet og drift er omforent med DNB’s rutiner, behov og erfaringer. Dette er vår oppfatning av god og tidløs design; et gjennomtenkt, bærekraftig  og fremtidssikret grunnlag som oppfyller sitt formål slik at kunden ikke må gjøre store endringer over tid. Når dette er på plass får løsningen tilført neste lag av design og vakker estetikk som spiller videre på kundens identitet og menneskers opplevelse av rom og atmosfære. Vi er glade for anerkjennelsen av at vårt fag ved at vi alltid blir involvert i prosjektene som gjennomføres i DNB’s bygg, og at vi får lov til å være med og sikre at designintensjonene videreføres.

Publisert 01.12.2022