Zinc på MIPIM 2018

Cannes 2018.

Et gjennomgående tema på de norske MIPIM-arrangementene har vært disruptive technology innenfor bygg og eiendom. Sensorteknologi er på fremmarsj  –  hva betyr det for vårt fag? Først og fremst kan sensorteknologi bidra til store reduksjoner i energibruk og store forenklinger innenfor drift og vedlikehold av bygg. For oss er det selvfølgelig også interessant å forstå hva det kan bety for brukerne av et bygg. En forenklet hverdag, selvfølgelig, ved at sensorer kan kobles til din telefon og slik identifisere deg når du kommer på jobb. Bygg og tjenester kan tilpasse seg dine preferanser, slik at kaffen er klar, romtemperaturen er riktig, besøkende tas imot og møterom bookes og tilpasses, blant annet. Sensorer kan også samle inn informasjon om bruk av rom og møbler, slik at man kan få konkret feedback på om brukerbehov og løsninger fungerer som tenkt, og gjøre endringer og justeringer dersom dette ikke er tilfelle, og også over tid etter hvert som behov endres. Spennende muligheter for enda bedre omgivelser for mennesker!

Publisert 09.03.2018