Gjør det enkelt å ta gode valg

Vi har utviklet materialguiden i samarbeid med Storebrand. Den skal hjelpe å ta gode valg og ved å beskrive gode alternativer, men også skape bevissthet rundt valg som kan føre til at produkter må deponeres etter endt bruk.

Sirkulære materialvalg kan ikke beregnes ut fra klimagassutslipp alene, vi må vite type råstoff som er brukt og vurdere hvilke muligheter produktet har etter endt funksjonell bruk. Nedsirkulering som fører til at produktet må deponeres – eller blir farlig avfall – må vi unngå helt – der er ikke noe sirkulært over et deponi. Indikatoren for sirkularitet er et verktøy vi har utviklet som kan forenkle og kaste nytt lys over prosessen når nye produkter skal vurderes.

Les hele saken her

Publisert 29.01.2021