Flere farger!

Kurset «Farger i arkitekturen» ble arrangert av NAL og avholdt med mål om å inspirere til en mer bevisst fargebruk – som deretter kan motvirke trenden som har vart i mange år; en utstrakt bruk av hvitt, svart og grått i både eksteriør og interiør. Det ble stilt spørsmål om hvor den trenden egentlig stammer fra, da naturen og omgivelsene vi omgir oss med daglig består av en rik fargebruk.

Vi ble underveis presentert for ulike temaer og innfallsvinkler innenfor farge. Psykolog Erik Glambek Bøe fortalte om fargepsykologi og hvilke fargefeller man bør unngå. Arkitekt MNAL, billedkunstner og professor ved UiB Mette L’orange viste ulike strategier man kan benytte seg av i fargesetting av byer og boligstrøk. Heidi Karlsen Aarstad presenterte sitt masterprosjekt der hun tok for seg en ny fargeplan i hjembyen Egersund basert på historiske farger, mens interiørarkitekt Heidi Pettersvold fortalte om prosessen bak restauranten «Under».

Underveis i kurset fikk vi teste ut å blande ekte naturpigmenter og en demonstrasjon av frescomaling av foredragsholder Bent Erik Myrvold.

Mette L’orange avsluttet dagen med et entusiastisk foredrag om bruk av farger som et hjelpemiddel i universell utforming. Med studenter fra UiB (KHiB) har hun fargesatt en demensavdeling på et sykehjem i Bergen. Beboere og ansatte har i ettertid fortalt om en bedre og lettere hverdag, der for eksempel orienteringen har blitt enklere.

Vi debatterte også om hvordan vi som fagpersoner skal få igjennom mer fargebruk. Flere fortalte at man ofte blir møtt med motstand, ettersom mange opplever farge som noe subjektivt, og at det er vanskelig å komme med faglig begrunnede argumenter for fargebruk. Det ble også diskutert at det er viktig å finne en balanse for hvordan man omtaler faget. På den ene siden må man være forsiktig med å redusere farger til stråler og fysikk. Man må ikke miste det menneskelige ved det, for man blir uten tvil påvirket av farger og det kan vekke sterke følelser i oss. På den andre siden må farger ikke gjøres til noe naivt der man synser uten noen form for faglige begrunnelser.  Her har hele bransjen en jobb å gjøre! Kunnskap er makt, og slike kurs med både teori og casestudies kan styrke vår kompetanse innenfor fagfeltet.

Vi i Zinc har lenge jobbet med en bevisst fargebruk og vi er veldig glade for at vi nå så smått ser at man begynner å bruke mer farger, både i arkitektur, interiørarkitektur og møbeldesign. Samtidig er det flere ressurspersoner i bransjen som oppfordrer til fargebruk og formidler viktigheten og virkningen av den.

 

 

av Lotte Sekkelsten Østby og Tea Skog

*De siste tre bildene i galleriet er av Zinc-prosjektene Pöyry og Nordseter skole.

Publisert 28.10.2019